Ultimate magazine theme for WordPress.

सुताइबाटै थाहा हुन्छ के”टीले कस्ता केटा चा’हन्छन् र स”म्पर्क को लागि इ’च्छुक छन् कि छैनन् भनेर,,,जानाैँ

421

एजेन्सी । व्य’क्तिको सुता’ईबाट धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । के”टीको सु’ताईको प्रकृति हेरी थाहा पाउन सकिन्छ कि उनी कस्तो जी’वन सा”थी चाहन्छिन् भनेर । जसम’ध्ये सु”ताईका केहि

प्रका’र को व्याख्या गरिएको छ ।ब’च्चाको ज’स्तो’ सुता’ई स् जुन के”टी ग’र्भमा ब”ढीरहेको शि’शु जस्तो त’रिकामा सुत्दछिन् उनले साधारण व्य”क्ति वाला पु”रुषको चयन गर्दछिन् ।

यस्ता महिला सन्तु’लित सो”चका हुने गरेका छन् । र आफु अ’नुसारकै केटा सा’थीको च’यन गर्दछन् ।सि’धा सु”ताई स् जो केटी सिधा सुत्दछन् उनीहरु आरा’म रु”चाउने खाल’का हुन्छन् ।

जो सु”त्दाको स’मयमा हा’त सि’धा पारेर उ”त्तानो सुत्दछन् उनीहर बढी मात्रा”मा म”हत्वकांक्षी समेत हुने गर्दछन् । यस्ता केटीको सपना ठूलो हुने गर्दछ र चाढै निरास समेत हुने गरेका छन् ।

यस्ता ‘म”हिलाले आफ्नो निय”न्त्रणमा ‘र’हने खाल’ के’टा को खोजी गर्दछन् ।खु”ट्टा फा’लेर सुत्नु’ स् यस्तो सु’तार्य सुत्ने के’टीहरु ला’पर’वा’हि किसिमका हुने गर्दछन् ।

सासथै उनीह’रुको सो’चाई खु’लला’ प्रक्रि’ति’को समेत हुने गरेको छ । यस्ता के’टी’ह’रु नि”र्भिक स्वभावको हुने गरेका छन् । साथै आफ्नो जी”वन सा”थी पनि निर्भि”क होस्’ भ’न्ने चाहन्छन् ।

देब्रे कोल्टो’ परे’र सु’त्नु स् यो सु’ता’ई’को सवै’भन्दा राम्रो पोजि’स’न मानिन्छ । यसरि सु’त्ने के’टीले जी’वनमा टूलो किसि’मको ब’द’ला’वलाई स्किार’ गर्न गारो पर्दछ । यस्तो सुत्ने के’टी’ह’रुले’ ‘नेतृत्व’दा’यी के’टा मन पराउछन् ।

हा’तलाइ ‘तकि’या ब’नाएर सु’त्ने खा’लका के’टि”हरु स’ञ्चित गर्ने खालका हुन्छन् । उनीहरु जे कुरा पनि चाढै विस्वास गरिहाल्छन् । उनीहरुलाई राम्रो रुप रंग’ भएको के’टा प्र’ति बढी आकर्ष’ण हुने गर्दछ

यश समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस !