Ultimate magazine theme for WordPress.

दाइ नहुँदा भा’उजू सु:ते’को को’ठामा रा’ति ए:क्लै जाँ’दा

807

अनि मैले सोधी हाल्थे भाउजू प्रेम दाइले च-ला-उनु हुँदैन र तपाईँको बुबु ? भाउजूले मुख फुलाएर भन्थिन छ्या त्यस्तो ना-म-र्द-को कुरा नगर्नु बा-बु खा-ली र-क्सी-ले मा-तेर आ-उछ अनि सिधै ग-र्न खो-ज्छ अनि छिट्टै मा-ल प-नि झा-र्छ

छि-छि-क-स्तो क-स्तो बुढा ब्यो-हो-रेर ब-स्नु पर्छ । अनि खै तपाईँ-को क-त्रो भ-ए-छ बाबु भनेर हे-र्थि-न मेरो लाई म पनि मज्ज-ले खे-ल्नु दिन्थे त्यो श्रेष्ठ भा-उ-जूलाई आ-फ्नू भा-उजू भन्ने ग-र्थि-न गुरुङ्गको छोराको क-स्तो छि-ट्टै ब-ढ्ने रहेछ

यश समाचारको पूरा भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोस !