Ultimate magazine theme for WordPress.

स्त’न ठु’ला बनाउन मन छ के गर्नहोला ? कि यति नै ठिक छ कमेन्ट गर्नुहोला

703

म स्रोह वर्षीया युव’ती हुँ । मलाई ज्ञान भएअनुसार महि’लाको स्त’न विकास १४ देखि १६ वर्षभित्रमा भैसक्छ । यो अ’ङ्ग म’हिलाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ, तर मेरो भने धेरै सा’नो छ

र अरूका अगाडि मलाई अस’जिलो मह’सुस हुन्छ । यदि स्त’नलाई प्राकृतिक रूपमा ब’ढाउने कुनै उपाय छ भने कृपया बता’इदिनु होला ।सु’झाव स्त’न एक विशेष किसि’मको ग्र’न्थि हो जसले सन्तान’ उत्पा’दनपछि

पोषणका लागि दू’ध बनाउँछ । बाल्यकालमा के’टा र के’टीको स्त’न उस्तै हुन्छ, तर कि’शोरा’वस्थामा पुगेपछि के’टीहरूमा स्त’नको विकास ती’व्र ग’तिमा हुन थाल्छ । स्त’नको वृ’द्धि धेरै’जसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ ।

सामान्यत दुई तीन वर्ष ‘ढिलो चाँडो हुन सक्छ । तपाईंले भन्नुभएको १६ वर्षभन्दा केही पछिसम्म पनि जान सक्छ ।स्त’न ठूलो बनाउने उपाय मुख्यतया स्त’नको आकारको निर्धा’रण आ’न्तरिक र’स ‘हा’र्मोन’ हरूले गर्ने

भए पनि व्यायाम तथा पोषणको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । तपाईंको तौल के कस्तो छ नलेखिएकाले यसै भन्न सकिएन । अर्को कुरा, तपाईंकी दिदी हुनुहुन्छ भने उहाँको स्त’न क’त्रो छ ध्यान पुर्‍याउनुहोला ।

कतिपय दि’दी ब’हिनीमा समानता रहेको पाइन्छ ।तपाईंले भन्नुभएजस्तो प्राकृतिक उपायको कुरा अलि गा’र्‍है छ । विभिन्न किसिमको खाने तथा लगाउने हा’र्मोनयु’क्त औष’धी वा प’म्प बजारमा उपलब्ध भए पनि

त्यसको प्रभा’वकारिता वा विश्वस’नीयता विवा’द’ग्रस्त नै छ । कतिपय समाजमा ठूला आका’रका स्त’नलाई आक’र्षक मानि’ने भएकाले कतिपय विकसित मुलुकमा श’ल्यक्रिया गरेर ‘स्तन’को साइज बढाउने चलन नै चलेको छ ।

यो निकै खर्चि’लो भएको र श’ल्यक्रि’या तथा यसमा प्रयोग गरिने वस्तुहरूको नका’रात्मक अस’र पर्न थालेको देखिएकाले त्यसका वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा पनि निकै प्रचार गर्न थालिएको छ ।

तपाईंलाई थाहै छ, स्त’न खुला’ राख्नु नपर्ने अ’ङ्ग हो । यसको उभार’लाई शल्य’क्रिया नै नगरी बढी भएजस्तो देखाउन सकिन्छ ।थुनचोली ब्रा’ भित्र क’पडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्नुबाहेक स्त’नलाई माथि’तिर उचाल्न

प्रयोग गरिने साध’न”हरूले स्त’न’को वास्तविक साइजमा परिवर्तन नगरे पनि देख्दा स्त’न ठूलो भएको भान पर्न सक्छ र सु’न्दरतामा वृद्धि हुन्छ । यसैगरी स्त’नलाई पूरै ढा’क्ने’ सा’धन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,

जसको मद्दतले स्त’न २ साइजसम्म ठूलो भएको भान पार्न सकिन्छ ।यसैगरी आफ्नो व’क्ष’स्थल’मा उभार ल्याउन बाक्लो तर’ल सिलि’कोन भएका सा’धनहरू पनि उपलब्ध छन् । ब्रा’भित्र लगा’उन मिल्ने’ यस्ता साध’न

प्रयो’ग गर्दा लुगा बाहिरबाट स्प’र्श गर्दा’समेत सजि’लै वा’स्तविक स्त’न हो होइन भन्न सकिँदैन । यी सा’धनको प्रयोगले स्त’न’को आका”रलाई यस्तै १ वा २ साइज बढी बनाउन सकिने भएकाले ब्रा’ पनि त्यही आकारको लगा’उनुपर्ने हुन्छ ।