Ultimate magazine theme for WordPress.

के गर्भवती’ महिलालाई पनि सम्पर्क राख्ने इच्छा हुन्छ ?

434

यौ’न स म्पर्क भने पुरुष र महिला दुबैमा चाहिने एक मनोरञ्जन हो । लगातार यौ’न स म्पर्क गरीरहँदा जब महि ना’वारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ ।

लगातार स म्पर्क गर्दा ग र्भप तन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुई कुरा नै प्राकृतिक भएकाले ग र्भ अवस्थामा सम्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।

ग र्भा वस्थामा सम्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग र्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो असहजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आ सनमा स’म्प र्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आ’सनमा सम्प र्क गर्नुभयो भने महिला बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन ।

ग’र्भा वस्थामा महिलाको मनमा प्रेमका भावहरु बढि आउने हुँनाले त्यो कुरालाई जोडिले ख्याल राख्नु गरुरी हुन्छ । ब्लि डिङ हुने कारण भनेको ग र्भरहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुने कुरा हो ।

यो ग’र्भावस्थाको सबैभन्दा जो’खिम पुर्ण अवस्था हो । यदि पटक पटक ब्लि डिङ हुने ग र्भपत न हुने महिलाहरुले स’म्पर्कमा केहि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर स म्पर्क गरेकै कारण ब्लि डिङ हुने भन्नेहुँदैन।

यौ’न स म्पर्क भने पुरुष र महिला दुबैमा चाहिने एक मनोरञ्जन हो । लगातार यौ’न स म्पर्क गरीरहँदा जब महि ना’वारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ ।

लगातार स म्पर्क गर्दा ग र्भप तन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुई कुरा नै प्राकृतिक भएकाले ग र्भ अवस्थामा सम्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।

ग र्भा वस्थामा सम्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग र्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो असहजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आ सनमा स’म्प र्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आ’सनमा सम्प र्क गर्नुभयो भने महिला बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन