Ultimate magazine theme for WordPress.

चाहना त कति छ, कति ! तर पुरा गर्ने मान्छे भनएपछि के गर्नु ?

344

मेरो यो कथा ५ बर्ष पहिलेको हो त्यस बेला मेरो उमेर भर्खर १४/१५ हुन लागेको थ्यो होला । हुन त आज मेरो २० बर्षको उमेर मा पनि म त्यतिनै सुन्दर अ-नी का-मु-क छु, मे-रो वि-वा-ह पनि भएको १ बर्ष भो र पनि म धे-रै नै से-‘क्सी’ छु ।

मलाई से-क्स-को चा-ह-ना धे-रै नै छ । कुरा मैले पहिला नै भनी सके जब म १३/१४ को थिए तब मलाई अ-ति-नै से-क्स-को चा-ह-ना बदेको थ्यो । १४ बर्षाको उमेर मा नै मे-रो श-री-र ह-ल-क्क ब-डे-को थ्यो भने स्त-न पनि ठु-लो र सा-र्हो भएको थ्यो ।

मलाई से-क्स-को चा-ह-ना धे-रै नै छ । कुरा मैले पहिला नै भनी सके जब म १३/१४ को थिए तब मलाई अ-ति-नै से-क्स-को चा-ह-ना बदेको थ्यो । १४ बर्षाको उमेर मा नै मे-रो श-री-र ह-ल-क्क ब-डे-को थ्यो भने स्त-न पनि ठु-लो र सा-र्हो भएको थ्यो ।

पूरा भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोस !