Ultimate magazine theme for WordPress.

बुढाको साथीसं’ग, धित म:र्ने ग’री मे’टा’एको प्या:स

803

साथीहरु यो मेरो जीवन-को स-त्य घ-ट-ना हो । मेरो नाम कमला शर्मा हो । म अहिले २२ वर्ष कि छु । मेरो एउटा छोरो छ । म अलि बढी नै मोटो छु । मलाई केटा मान्छेहरुले स्ली-म के’टी मात्र मन पराउँछन् होला र मो’टी के’टी म’न पराउँदैनन् होला भन्ने लागेको थियो ।

तर, धेरै के-टा-हरु मो-टो श-री-रमा खे-ल्न म-न पराउने रहेछन् । यो क-हा-नी भर्खर असार महिनाको हो । म दाङ तुलसीपुरमा एउटा सरकारी कार्यालयमा जागिर गर्छु ।

अफिसको कामले कहिले बुटवल त कहिले काठमाडौं जानुपर्छ । म अफिसका टाँ-ठि बा-ठी भ-ए-र पनि होला बाहिरि जिल्ला जानुपर्यो भने मलाई नै पठाउँछन् ।

अब सिधै कुरामा प्रवेश ग-र-म । मेरो बु-ढा-को नाम पवन शर्मा हो । मे-रो बुढा-को सा-थीको ना’म ल-लि-त केसी हो । ललित मे-रोबु-ढा-को निकै मिल्ने साथी हो । हामीलाई केही अप्ठेरो पर्दा उनले नै सहयोग गर्छन् ।

उनीहरुलाई पनि केही अप्ठेरो पर्दा हामीले सहयोग गर्छम । ललित प्रयाय आफ्नो काम भएको बेला हाम्रो घरमा आइराख्छन् । उनी हा-इ-टी र निकै हे-न्स-म छन् ।

पहिले त मै-ले उनलाई निकै रेस्पेक्ट दि-ए-र बो-ल्थे तर, पछि पछि उनले हाम्रो घर आउँदा अलि बो-कापा-रा दे-खा-उ-न लागे । मैले खानाखान दि-ने बे-ला ला-डोथ-न्का-ए बसेको मैले लु-के-रदे-खे-को छु ।

म पनि के क-म उन-लाई उ-‘त्ते’-जि-त ब-ना-उनका लागि बेलुका अ-लि से-‘क्सी’-र-ना-इ-ट ड्रे-स-मा ब’स्थे । उनी मसँग निकै ग-फिन-थे । मेरो बुढा पनि साथै गफ गर्नुहुन्थ्यो । म-ला-ई अनुकुल मिलाएर ललित-को ला-डो-मे-रो-पु-ति-मा घु-सा-उ-न मन थियो ।

मेरो बुढा-ले म-ला-ई चि-‘क्न’ था-ले-को बेला म ल-लि-तले मला-ई चि-‘के’-को स-म्झे-र आ-न-न्द लिन्थे । मे-रो बु-ढा पनि अलि खुला हुनुहुन्छ से-‘क्स’-को मा-म-ला-मा । आनन्द हुन्छ भने ज-स-ला-ई सोचेपनि हुन्छ तर, ग-र्न भने दिनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो ।

तर, मलाई पनि ललि-त-को-ला-डो चा-ख्न म-न थियो । यो अवसर अफिसको कामले जु¥यो । म अफिसको कामले काठमाडौं जाने कुरा भयो । बु-ढा-ले मे-रो साथी ल-लि-त सँग जा-उँ उ पनि भोली जाँदैछ भन्नुभयो ।

हामी डे-मा जा-ने कुरा भयो । मलाई भने ना-इ-ट-मा जा-न मन थियो । किनकी ना-इ-ट-मा सु-ते-को नि-हुँ-मा ललित-को छा-ति-मा प-ल्टि-ने र-ह-र थियो । तर, बुढाले भ-नेप-छि मा-न्नै प¥यो ।

हामी जाने नयाँ खालको गाडी रहेछ । प्रत्यक सिटमा प-र्दा भएको । अरु सिटमा बसेका-ले न-दे-ख्ने खा-लको रहेछ । हामी भालुवाङसँग गफ गर्दै गयौं । ल-लिते म हिजो अलि अ-नि-दो प-रे-को छु म्याम म त सि-ट-मै निदाउँछु भन्यो ।

मैले पनि हुन्छ भने । म पनि नि-दाए-को अ-भि-न-य गर्न थाल्यो । मैले नि-कै से-‘क्सी’ खा-ल्य-को वा-न पि-स लगाएको थिए । म निदाएको जस्तै गरेर ललितको छा-ति-मा ग-ए । ललित पनि नि-दा-ए-को ब-हा-ना पार्दै मे-रो हात स-माए-र बसे ।

मै-ले पनि ललितको हा-त स-मा-ए । विस्तारै उस-ले त मेरो वु-वु-ति-र हा-त ल-ग्यो । म निदाएको अभिनय गरे । उसले पूरै हा-त मे-रो बु-वु-को मु-न्टा-मा ल-गि-स-क्यो । मलाई ख-पि न-स-क्नुभ-यो । म पनि च-प-क्कै ल-लित तिर धे-सि-ए ।

अनि ललितले मे-रो हा-त उसको पा-इन्ट भित्र छि-रा-ई दि-यो । हे भगवान । ललित-को ला-‘डो’ त क-ति मो-टो र ला-मो । मलाई ललि-त-को ला-डो छा-म्न नि-कै आ-न-न्द आयो । ललित-ले मे-रो पु-ति-मा हा-त ल-गे-र खे-ला-उ-न था-ल्यो । म-लाई ख-पि न-स-क्नु-भ-यो ।

ललित-ले मे-रो मु-ख ता-ने-र पू-रै जि-व्र चु-स्न ला-ग्यो । यति गर्दा गर्दै हामी काठमाडौं पुग्यो । मेरो फोनमा बु-ढा-ले निकै पटक हान्नुभएको रहेछ मैले थाहा पाएन ।

पछि ल-लि-त-को-मा फोन आयो । उताबाट कता पुग्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो होला सायद उसले हामी त भर्खर चितवन छम सर । बुटवल नारायाणघड सडक निर्माण भइरहेकाले बन्द रहेछ भर्खर खुल्यो भनेर भन्यो । अनि मलाई सिधै कुरा ग-र्न दियो ।

बु-ढा-ले मलाई किन फोन नउठाएको भनेर रि-सा-उ-नु-भयो । मैले थाहा पाएन भने । अनि बु-ढा-ले भो-ली विहानै पुग्छौं-हाला नि जाममा परेछौं भन्नुभयो । मलाई के भ-नौ के भ-नौं भ-न्ने लाग्यो । हजुर हामी भर्खर चितवन पु-ग्यौं भ-ने ।

ल-लि-ते मे-रो र उसको मोवाइल चार्ज सकिएकाले स्वीच अफ हुने कुरा जानकारी दियो । अनि फोन राख्यो । मे-रो फोन ता-ने-र ललितले स्वीच अफ ग-रि-दि-यो । हामी काठमाडौं पुगिसकेका थियौं । त-र, बु-ढा-ले भर्खर चितवन छन् भ-न्ने मा-न्नुभ-ए-को थियो ।

हामी नयाँ बसपार्कमा ए-उ-टा होटमा गयौं । पु-ति-मा ला-डो छि-रा-उ-ने बाँ-हे-क अरु सबै काम भइसकेको थियो । मलाई पनि ढु-क्क तरिकाले क-सै-ले था-हा न-पा-उ-ने गरी ल-लि-त-को ला-डो पु-ति-मा छि-रा-उ-न निकै मन थियो क्यार ।

म नु-हा-ए-र पूरै ना-इ-ट ड्रे-स-मा आए । मै-ले ब्रा र निकै छो-टो क-ट्टु ल-गा-एको थिए । ल-लि-त पनि नु-हा-ए-र हा-प पा-इ-न्ट मात्रै ल-गा-ए-र आएको थियो ।

ललि-त-को क-सी-लो शरीले म-ला-ई नि-कै लो-भ्या-यो । हामी एउ-टै बे-ड-मा ब-स्यौं । ल-लि-त-ले एउटा हा-त-ले मे-रो बु-वु-को मु-न्टा खे-ला-ई दि-यो भने अर्को हा-त-ले मे-रो पु-ति खे-ला-इ-दि-यो ।

अनि मेरो मु-ख आ-फ्नो ला-डो-मा ल-गा-ई दि-यो । मैले अहिलेसम्म ला-डो चु-से-को थि-एन तर व्यू-ल फि-ल्मा चु-स-को दे-खे-को थिए । आज आँफै चु-स्न पा-उँ-दा नि-कै आ-न-न्द लाग्यो ।