Ultimate magazine theme for WordPress.

टन्न बिएर खाने र म संग आज बेलुका जाने कोहि हुनु हुन्छ !

110

अनि घुम्न जाने हो आफ्नो प्यारो संग !

आज पाको पैसाले टन्न बिएर खाने हो अनि