Ultimate magazine theme for WordPress.

फे-रि अर्को लाहुरे का’ण्ड श्री’ मतीलाई आफ्नै सा’ थीसँग लजमा यस्तो अवस्थामा भटे पछि भिडियो सहित !

302

अतः विश्वको हरेक सभ्यता’मा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ । प्रकृतिका विवि’धरुप’लाई फरक फ,रक शक्ति द्धारा सञ्चा’लित भएको वि’श्वासमा वहु’देववा’दको कल्पना ग,रियो ।आदिम सभ्य’ताको उत्ख’ननबाट प्रा’प्त पुरा’तात्विक सामा’ग्रीहरुको आधारमा प्राचीन मानव प्रकृ’तिपू’जक रहेको पुष्टि हुन्छ । फरक यति हो कि देश,काल, वातावरण र पर्याव’रण अनुसार पूजा, उपासना र साधना प’द्धति फरक’फरक हुन्छ । हि,न्दू धर्म र दर्शनमा प्र’कृति लगायत समस्त विश्वक’ल्या’णको लागि उपासना र प्रार्थाना गरिन्छ यस्ता उपासना र अनु’स्ठानको भि’त्रि उ’द्धेश्य वाताव’णीय र पर्या’वरणीय स’न्तु’लनलाई कायम राख्ने रहेको, देखिन्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****