Ultimate magazine theme for WordPress.

थाहा तरिका छ ? नियमित रुपमा स म्प र्क गर्ने म,हिला यसरी चि’निन्छन्

725

एउटा अनुसन्धानले नियमित रुपमा स/म्पर्क गर्ने र नगर्नेबीचमा एउटा निष्कर्श पनि निकालेको छ । त्यस निष्कर्शलाई बुझ्दा कुन महिलाले नियमित रुपमा गरेकी हुन्छिन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नियमित गर्ने महिलाको नितम्ब कम से’/क्स गर्ने महिलाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही ठूलो हुन्छ ।

भिडियो हर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् ?