Ultimate magazine theme for WordPress.

भर्खरै फेरि अ;स्ट्रेलि’याबाट नेपाली यु’वतिको य स्तो गाे’प्ये ग रेको भि’डियो लि’क !

609

फेरि पनि अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी नेपाली यु’वतिको अ’श्लील भि’डियो सा’माजिक सं’जालमा भा’इरल भएको छ । भि’डियोमा उनि एउटा यु’वक संग यौ’न स’म्बन्ध राख्न मा म’स्त छिन । जुन अहिले भि’डियो सा’माजिक संजालमा निकै नै भा’इरल भैरहेको छ । यो अ’स्लिल भि’डियो कसले लि’क गरेको भन्ने बारे अहिले सम्म खु’ल्न सकेको छैन । जुन अहिले भि’डियो सा’माजिक संजालमा निकै नै भा’इरल भैरहेको छ । यो अ’स्लिल भि’डियो कसले लि’क गरेको भन्ने बारे अहिले सम्म खु’ल्न सकेको छैन ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस??