Ultimate magazine theme for WordPress.

नेपालमा भर्खरै ठुलो भूकम्पको धक्का महशुस’

193

पोखरा / कास्कीको पोखरामा भर्खरै भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । नेपालमा भर्खरै ठुलो भूकम्पको धक्का महशुस’ थप बिवरण आउँ बाकि ………………………………………………..
……………………………………………….